Atelier

Anders Bekeken werkt in Purmerend onder de naam KunstWerkt!. Dit project is In samenwerking met Cultuurhuis Wherelant ontwikkeld.

KunstWerkt! is een innovatief concept met kunst(educatie) als verbindende factor. Gewerkt wordt aan ontwikkelingsgerichte rehabilitatie van cliënten in een gezonde omgeving binnen en buiten de zorginstelling.

KunstWerkt! biedt creatieve activiteiten voor beginners en gevorderden. KunstWerkt! biedt veiligheid waar nodig, en uitdaging waar mogelijk.

Op 4 verschillende niveaus kunnen deelnemers lessen en activiteiten volgen:

1: Het basisatelier binnen Reakt zelf, op onze eigen locatie. De activiteitenbegeleiders van Reakt geven les in diverse creatieve technieken en begeleiden creatieve activiteiten in ons eigen atelier.

2: De Inloopateliers: dit is een project in samenwerking met Cultuurhuis Wherelant. Deelnemers krijgen les op Wherelant van kunstdocenten van Wherelant. Daarnaast wordt de groep begeleid door vrijwilligers, zodat er ook aandacht is voor eventuele psychische klachten of problemen, en zodat ieder zich veilig kan voelen op deze ‘openbare’ locatie. De Inloopateliers bieden een heel breed aanbod: etsen, keramiek, glas in lood, theater, schilderen, beeldhouwen, enzovoort. En 1x per jaar wordt geëxposeerd met de hele groep.

3: Voor gevorderden is het Coachingsatelier. Dit is een tweejarig kunsteducatief leer- werkproject voor mensen die óf zelfstandig door willen met beeldende kunst, óf willen re-integreren naar arbeid of vrijwilligerswerk. In deze twee jaar werkt iedere deelnemer aan een eigen kunstproject. Ook worden er stages gelopen zowel binnen als buiten Cultuurhuis Wherelant en krijgen de deelnemers les van gastdocenten in diverse beeldende technieken, maar ook in bijvoorbeeld de zakelijke kant van het kunstenaarschap.

 

 

Openingstijden KunstWerkt!:

 

Maandag
Vrij werken (creatief) 09.30-12.00 Bart Atelier
Levenskunst: Zingevingsgroep* 10.30-12.00 Fleur Kamer 7
Handwerken 13.00-16.30 Bart Kamer 7
KunstWerkt Inloopateliers 13.30-16.00 Vrijwilliger Wherelant
 

Dinsdag

Speksteen 09.30-12.00 Sjaak Atelier
 

Woensdag

Vrij werken (creatief) 09.30-12.00 Bart Atelier
Mozaïek 13.00-16.00 Bart Atelier
 

Donderdag

Vrij werken (creatief) 09.00-12.00 Team Atelier
Tekenen/schilderen (opstart) 13.00-13.45 Bart Atelier
Tekenen/schilderen (zelfstandig) 13.45-16.30 Team Atelier
KunstWerkt Inloopateliers 14.00-16.30 Bart Wherelant
 

Vrijdag

Tekenen/schilderen 09.00-12.00 Bart Atelier
Diverse creatieve cursussen 13.30-16.00 Bart Atelier
KunstWerkt Coachingsatelier 14.00-16.30 Fleur Wherelant

* Niet elke week. Vraagt u de begeleider om het programma.

 

De inloop is dagelijks geopend van  9.00 tot 16.30 uur.

In de pauze is koffie en thee gratis.

Pauzetijden:

10.30-11.00 uur

12.00-13.00 uur

14.30-15.00 uur

Trainingscarrousel:

Time management                                Cognitieve Fitness

Persoonlijke oriëntatie                         Persoonlijke effectiviteit

Sociale vaardigheden                            Budgetteren

Klantgericht werken                             Oriëntatie op vrijwilligerswerk

Op weg naar werk

 

Vraag het programma aan uw (traject-)begeleider.


Exposities