Atelier

Anders Bekeken werkt in Purmerend onder de naam KunstWerkt!.
Dit project is In samenwerking met Cultuurhuis Wherelant ontwikkeld.
KunstWerkt! is een innovatief concept met kunst(educatie) als verbindende factor.
Gewerkt wordt aan ontwikkelingsgerichte rehabilitatie van cliënten in een gezonde omgeving binnen en buiten de zorginstelling.
KunstWerkt! biedt creatieve activiteiten voor beginners en gevorderden.
KunstWerkt! biedt veiligheid waar nodig, en uitdaging waar mogelijk.
Op 3 verschillende niveaus kunnen deelnemers lessen en activiteiten volgen:
1: Het basisatelier binnen Reakt zelf, op onze eigen locatie.
De activiteitenbegeleiders van Reakt geven les in diverse creatieve technieken en begeleiden creatieve activiteiten in ons eigen atelier.
2: De Inloopateliers: dit is een project in samenwerking met Cultuurhuis Wherelant.
Deelnemers krijgen les op Wherelant van kunstdocenten van Wherelant.
Daarnaast wordt de groep begeleid door vrijwilligers, zodat er ook aandacht is voor eventuele psychische klachten of problemen, en zodat ieder zich veilig kan voelen op deze ‘openbare’ locatie.
De Inloopateliers bieden een heel breed aanbod: etsen, keramiek, glas in lood, theater, schilderen, beeldhouwen, enzovoort.
1x per jaar wordt geëxposeerd met de hele groep.
3: Voor gevorderden is het Coachingsatelier.
Dit is een tweejarig kunsteducatief leer- werkproject voor mensen die óf zelfstandig door willen met beeldende kunst, óf willen re-integreren naar arbeid of vrijwilligerswerk.
In deze twee jaar werkt iedere deelnemer aan een eigen kunstproject.
Ook worden er stages gelopen zowel binnen als buiten Cultuurhuis Wherelant en krijgen de deelnemers les van gastdocenten in diverse beeldende technieken, maar ook in bijvoorbeeld de zakelijke kant van het kunstenaarschap.


Openingstijden KunstWerkt!:

Vraag het programma aan uw (traject-)begeleider.

 

Zie ook Cultuurhuis Wherelant Inloopatelier Rooster.


Exposities